JSAI2012会場マップを公開しました

大会会場及びその周辺,バス亭や各所から大会会場である教育会館までの
大よその徒歩時間を記しました会場マップを作成しましたので,ご利用下さい.

なお,大会当日,受付,山口宇部空港,無料循環バスのバス停等で
印刷物を配布させて頂きます.

大会会場マップ